Na Cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Warzycach odbyły się uroczystości upamiętniające 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej, największego konfliktu zbrojnego w historii ludzkości.
Tradycyjnie od lat na Cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Warzycach w pierwszą niedzielę września przywoływana jest pamięć o tamtych wydarzeniach i bohaterach minionych lat. W tym roku obchody odbyły się 6 września.


Uroczystą Mszę św. koncelebrował proboszcz parafii w Warzycach ks. Mieczysław Piróg. W uroczystości rocznicowej wzięli udział harcerze, strażacy, rodziny ofiar oraz miejscowa ludność.


- Od wielu lat spotykamy się na tym cmentarzu, który jest niemym świadkiem tamtych lat. W latach 1940 – 1944 zginęło tutaj około 5 tysięcy osób – Polaków i Żydów, kobiet, mężczyzn, dzieci, mieszkańców naszego powiatu, ale nie tylko. Trudno w kilku słowach opowiedzieć o dramatach, które rozegrały się w tym czasie, o tragediach, które dotknęły tysiące rodzin, o przerwanych życiorysach - powiedział wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś.


Po Mszy świętej pod obeliskami upamiętniającymi pomordowanych złożono kwiaty i zapalono znicze.


Oprawę uroczystości uświetnili: Chór Laurenti z Warzyc i Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaśle z siedzibą w Brzyściu.