Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle prowadzi kilka programów fakultatywnych wspierających osoby starsze czy niepełnosprawne.
Zadania z zakresu pomocy społecznej stanowią ważną część budżetu Gminy Jasło. Oprócz realizacji m.in. przyznawania świadczeń, prowadzenia pracy socjalnej czy pomocy osobom uzależnionym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi kilka programów fakultatywnych (realizowanych dodatkowo) wspierających osoby starsze czy niepełnosprawne.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - wsparcie dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz wsparcie osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa - wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Opieka 75+ - poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

Posiłek w szkole i w domu - zapewnienie posiłku osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Korpus wsparcia seniorów - seniorom w wieku 65 lat i więcej zostaje zapewniony dostęp do tzw. "opasek bezpieczeństwa", które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Gminny Program Osłonowy - "Pomoc sąsiedzka w Gminie Jasło" (pełne finansowanie z budżetu gminy) - usługa pomocy sąsiedzkiej świadczonej na rzecz osób starszych niesamodzielnych obejmująca pomoc w czynnościach dnia codziennego.

Koszt pełnego i częściowego finansowania programów wynosi około 580 tysięcy złotych.

Na terenie gminy z dobrym powodzeniem funkcjonuje Klub Seniora - zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów 60 lat i więcej m.in. poprzez działalność edukacyjną, ruchową, terapeutyczną, warsztaty artystyczno-malarskie, jedno i dwudniowe wyjazdy integracyjne.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.