Ponad 204 tysiące złotych kosztowały remonty dróg z funduszy sołeckich w gminie Nowy Żmigród.
Naprawione zostały drogi gminne w Jaworzu, Starym Żmigrodzie, Łysej Górze, Gorzycach, Łężynach i Nowym Żmigrodzie. Koszt to 204 113,83 zł.

Ponadto wyremontowana została droga gminna w Sadkach (koszt 33 166,71 zł) i utwardzony teren przy drodze gminnej w Makowiskach (31 660,20 zł).


Wykonawcą było PRDM w Jaśle.