W ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, 8 września przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, można było usłyszeć „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Fragmenty wybitnego dzieła polskiego romantyzmu czytali samorządowcy, przedstawiciele różnych zawodów oraz młodzież.
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa. W 2016 roku czytano „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W 2018 „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. W 2019 roku lekturą Narodowego Czytania były nowele polskie. W tym roku „Balladynę” Juliusza Słowackiego czytano w rekordowej liczbie 3200 miejsc. Celem akcji jest promocja polskiej kultury, popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.


Podczas spotkania zorganizowanego przez GOKiCz w Skołyszynie i Szkołę Podstawową w Harklowej, dyrektor GOKiCz w Skołyszynie Marta Gąsiorowska, odczytała okolicznościowy list prezydenta RP Andrzeja Dudy. Natomiast fragmenty „Balladyny” czytali: wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz, zastępca wójta Gminy Skołyszyn Paweł Gutkowski, dyrektor Banku Spółdzielczego w Skołyszynie Małgorzata Berkowicz, sekretarz Gminy Skołyszyn Izabela Jankowska - Zawada, dyrektor Szkoły Podstawowej w Harklowej Magdalena Dranka - Żywiec, przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn Dariusz Łyszczarz, skarbnik Gminy Skołyszyn Jacek Kędzior, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Dopart oraz uczniowie SP w Harklowej. Uroczystość zakończył występ Bartosza Klęby, ucznia SP w Harklowej.


W organizację Narodowego Czytania 2020 zaangażował się także Klub Senior+ w Skołyszynie.