Gmina Jasło wyremontowała cmentarz z I wojny światowej nr 21 w Warzycach.
W ramach prac renowacyjnych uzupełnione zostały tynki na słupach betonowych oraz pomalowano elementy betonowe ogrodzenia.


Na cmentarzu, który umiejscowiony jest przy drodze do Lubli, jest pochowanych 54 żołnierzy, którzy polegli w maju 1915 roku.


Dotację 5 tysięcy złotych na remont przekazał Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.