Dzisiaj, 11 września, dyżur telefoniczny ekspertów ZUS z Oddziału w Jaśle, którzy odpowiadać będą na pytania m.in. komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Informacje: komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem szkoły, przedszkola z powodu COVID-19, w jaki sposób uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie można uzyskać podczas dyżuru telefonicznego ekspertów ZUS z Oddziału w Jaśle. Pracownicy będą udzielać informacji 11 września 2020 r. w godz. 10.00-12.00 pod numerem telefonu 13 44 640 01 wew. 236.
Więcej informacji można również znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl

Od 1 do 20 września 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Mogą z niego skorzystać rodzice dzieci do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Na pytania dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego będą odpowiadać eksperci Oddziału ZUS w Jaśle podczas dyżuru telefonicznego - informuje Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik w województwie podkarpackim Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek przysługuje również wtedy, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19, np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole, a część w domu. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy można się także starać w przypadku braku możliwości opieki przez nianię.
Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.