Od 1 czerwca 2020 roku miejskie ośrodki wsparcia w Jaśle wznawiają działalność.
Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle wznawiają 1 czerwca swoją działalność zgodnie z rekomendacjami opracowanymi przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia oraz Państwową Inspekcję Sanitarną. Obecnie w tych ośrodkach trwają przygotowania do przyjęcia uczestników.