Dom Pomocy Społecznej w Foluszu otrzymał 833 674 zł z grantu „Lepsze jutro”. Zaplanowana kwota wsparcia dla DPS-ów w województwie podkarpackim wynosi prawie 24 mln złotych.
Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników bezpośrednio pracujących z osobami wymagającymi wsparcia, zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników i mieszkańców, zakup sprzętu i wyposażenia związanego z walką z COVID-19, zakup sprzętu do wyposażenia i obsługi izolatek.

DPS w Foluszu

7 września br., w Starostwie Powiatowym w Jaśle została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, a Powiatem Jasielskim - Domem Pomocy Społecznej w Foluszu. Pieniądze z wniosku „Lepsze jutro” dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu zostaną przeznaczone na działania profilaktyczne oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV- 2.

DPS w Foluszu

Umowę podpisał z upoważnienia zarządu Województwa Podkarpackiego Jerzy Jeczmienionka – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz z upoważnienia zarządu Powiatu w Jaśle Karol Adamski – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.