15 lokalnych stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych, a także 2 regionalne i 2 ogólnopolskie organizacje pożytku publicznego prowadzące działalność w Jaśle są uprawnione do otrzymania w 2023 roku 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.
W 2023 roku za sprawą przepisów tzw. "Polskiego Ładu" podatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jak miało to miejsce dotychczas, lecz 1,5%. Zasada ta będzie miała zastosowanie już do rocznych rozliczeń podatku PIT za 2022 rok.

Urząd Miasta w Jaśle opracował wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327). Dane pochodzą z publikowanego przez podmiot uprawniony do gromadzenia informacji z zakresu prowadzenia działalności pożytku publicznego - Narodowy Instytut Wolności z siedzibą w Warszawie. Dane zostały udostępnione na 12 grudnia 2022 roku.

Aby przekazać 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pozarządowej, w zeznaniu podatkowym PIT-37, strona czwarta, w rubryce "K", poz. 147 należy wpisać numer KRS organizacji, w poz. 148 obliczoną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5% kwoty podatku dochodowego. Cel szczegółowy wpisujemy w rubryce "L" pod poz. 149. Jeśli rozliczamy się za pośrednictwem serwisu "e-Urząd Skarbowy", www.podatki.gov.pl wystarczy podać tylko nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1,5% podatku.

Uprawnione do otrzymania 1,5 % podatku jasielskie organizacje to:
1. Fundacja im. Janusza Korczaka, KRS 0000064503;
2. Fundacja im. Stefanii Woytowicz, KRS 0000284709;
3. Jasielski Klub Sportowy Czarni 1910 Jasło, KRS 0000122238;
4. Jasielskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych "Magneto" KRS 0000462803;
5. Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe KRS 0000400306;
6. Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku KRS 0000303858;
7. Osiedlowy Klub Sportowy "Sobniów" Jasło KRS 0000116927;
8. Polski Instytut Kultury Fizycznej i Sportu KRS 0000532081;
9. Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego KRS 0000020568;
10. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół "Mamy Nadzieję" KRS 0000442715;
11. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie" KRS 0000036699;
12. Stowarzyszenie Oświatowo - Edukacyjne Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle KRS 0000251764;
13. Towarzystwo Przyjaciół Szpitala Powiatowego w Jaśle KRS 0000221669;
14. Uczniowski Klub Sportowy - Akademia Sztuk Walki - Judo Jasło KRS 0000403103;
15. Uczniowski Klub Sportowy "MOSiR" Jasło - KRS 0000222956.

Uprawnionymi organizacjami regionalnymi prowadzącymi działalność na terenie Jasła, są:
1. Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego im. Małkowski KRS 0000296261;
2. CARITAS Bliźni w Potrzebie KRS 0000251723.

Uprawnionymi organizacjami ogólnopolskimi prowadzącymi działalność w Jaśle są:
1. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Jaśle KRS 0000225587;
2. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle KRS 0000041349.

W przypadku organizacji ogólnopolskich prowadzących działalność również w Jaśle, do numeru KRS i nazwy organizacji w polu "cel szczegółowy" należy wpisać:
1. Dla Oddziału Rejonowego PCK w Jaśle - "OR Jasło"
2. Dla Zarządu Miejskiego PKPS w Jaśle - "Jasło"
3. Dla Chorągwi Podkarpackiej ZHP (Komendy Hufca ZHP Jasło) - "KH Jasło", a także:
- dla I Szczepu Orląt im. Janka Bytnara "Rudego" - "Hufiec Jasło - Orlęta";
- dla 139. Drużyny Harcerskiej "Lisy" im. L. Liska - Kuli - "Hufiec Jasło DH Lisy";
- dla 307. Drużyny Harcerskiej "Wilki" - "Hufiec Jasło - Wilki";
- dla 309. Drużyny Harcerskiej "Golesz" - "Hufiec Jasło - Golesz";
- dla 166. Jasielskiej Drużyny Harcerskiej "Cichociemni" - "Hufiec Jasło - Cichociemni";
- dla 22. Gromady Zuchowej "Leśne Dzikuski" - "Hufiec Jasło - Leśne Dzikuski";
- dla Gromady Zuchowej "Jagódki" - "Hufiec Jasło - Jagódki";
- dla Gromady Zuchowej "Bobery" - "Hufiec Jasło - Bobery";
- dla Gromady Zuchowej "Liski" - "Hufiec Jasło - Liski".

Zmianie uległy również przepisy dotyczące przekazywania 1,5% podatku na rzecz OPP przez emerytów i rencistów. Według informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz OPP, nie musi składać żadnego wniosku. Wystarczy, że taki wniosek wypełnił w PIT-37, PIT-36 albo PIT-OP w latach ubiegłych, a informacje w nim podane są aktualne.
Wówczas właściwy organ podatkowy przekaże kwotę w wysokości 1,5 proc. podatku należnego wykazanego w PIT-40A tej organizacji, którą emeryt lub rencista wybrał w poprzednich latach. Rozwiązanie to dotyczy emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym (nie składają zeznania PIT-37 albo PIT-36).

W bieżącym roku deklarację PIT-37 należy złożyć w terminie od 15 lutego do końca kwietnia (30 kwietnia przypada w tym roku w niedzielę, zatem termin upływa ostatecznie w najbliższy dzień roboczy - wtorek, 2 maja 2023 roku).
Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.