Uroczyste wręczenie promes na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Kołaczycach i Sieklówce odbyło się dzisiaj, 11 września, w sali nad Izbą Muzealną w Kołaczycach.
Promesy z Funduszu Sprawiedliwości na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieklówce oraz sprzętu ratowniczego dla OSP w Kołaczycach wręczyła poseł Maria Kurowska z Solidarnej Polski w towarzystwie burmistrza Kołaczyc Stanisława Żygłowicza i przewodniczącego Rady Miejskiej w Kołaczycach Edwarda Zbyluta.

Wręczenie promes

- W czasach, gdy mamy tyle kataklizmów, sprawne działanie straży pożarnej jest konieczne, a bez sprawnego sprzętu trudno jest skutecznie działać i ratować ludzkie życie i dobytek - powiedział burmistrz Kołaczyc Stanisław Żygłowicz, który w imieniu własnym i mieszkańców Gminy Kołaczyce oraz strażaków ochotników z Sieklówki i Kołaczyc podziękował posłance za przekazanie promes dla jednostek OSP na zakup sprzętu. - Dziękujemy i prosimy, żeby pani poseł nie zapomniała o przyjaznej pani gminie Kołaczyce - zwrócił się do parlamentarzystki burmistrz Kołaczyc. Dziękował za wsparcie dla druhów także przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach Edward Zbylut.

Wręczenie promes

- Bardzo się cieszę, że obietnica, którą wam złożyłam, wchodzi w fazę realizacji - zwróciła się posłanka do władz samorządowych Kołaczyc, obecnych radnych i strażaków ochotników z Sieklówki i Kołaczyc. - W ostatnich powodziach bardzo intensywnie pomagaliście powodzianom. Sprzęt, którym posługiwaliście się, uległ - niestety - zniszczeniu i uszczerbkowi, żeby mógł nadal sprawnie działać. Cieszę się, że udało się z Funduszu Sprawiedliwości zdobyć pieniądze, bo pomagacie, pięknie i prężnie działacie. Jesteście bardzo potrzebni, co na co dzień odczuwamy. Trudno jest oczekiwać od was, że będziecie zawsze zwarci i gotowi, że będziecie służyć dniem i nocą, a jednocześnie nie inwestować w was, nie pomagać. Widzimy wasze dobre działanie i też chcemy abyście mogli pomagać skutecznie - szybko i bezpiecznie. Fundusz Sprawiedliwości w swoim programie przewiduje takie wsparcie - podkreśliła posłanka Solidarnej Polski.

Wręczenie promes

Podczas powodzi uszkodzony został samochód OSP z Sieklówki. Auto nie nadaje się już do użytku. - Był to moment przyspieszający przekazanie pieniędzy, abyście mogli kupić samochód wprawdzie nie nowy, ale myślę, że pan burmistrz dołoży, bo ma szerokie serce dla strażaków, to całkiem niezły ten samochód kupicie i będziecie nadal służyć mieszkańcom - podkreśliła Maria Kurowska, która przekazała symboliczne czeki - promesy, a burmistrz Kołaczyc Stanisław Żygłowicz podpisał stosowną umowę z Funduszem Sprawiedliwości.

Wręczenie promes

Symboliczny czek z Funduszu Sprawiedliwości na 120 tysięcy złotych dla OSP w Sieklówce odebrał z rąk poseł Marii Kurowskiej, wiceprezes i naczelnik jednostki OSP Sieklówka Marek Komisarz, a drugi czek na 30 tysięcy złotych - prezes OSP w Kołaczycach Andrzej Maziarz.

Wręczenie promes

Jednostka OSP w Sieklówce dysponuje obecnie lekkim samochodem ratownictwa technicznego z 2013, kupionym za kadencji burmistrz Małgorzaty Salachy, oraz średni samochód DAF z 1980 roku. - Ten czterdziestoletni samochód uległ podczas ostatniej powodzi częściowej awarii - dokładnie padła elektryka. Własnymi siłami naprawiliśmy i na razie jeździ, ale to jest wysłużony sprzęt. 120 tysięcy złotych z Funduszu Sprawiedliwości to część kasy potrzebna na zakup samochodu. Burmistrz obiecał nam jeszcze 70 tysięcy. Zamierzamy kupić samochód używany z Niemiec, ewentualnie z jakiejś jednostki w Małopolsce, bo dużo samochodów wymieniają. Jest do kupienia samochód z 2000 roku, z napędem 4 x 4, ma 20 tysięcy kilometrów przebiegu. Rozmawiałem z naczelnikiem tej jednostki. Takie auto powinno się sprawdzić w naszym terenie. Kosztuje 180 tysięcy złotych. Rozmawialiśmy też z firmą, która sprowadza samochody z zagranicy, że poszuka nam coś młodszego - powiedział nam naczelnik OSP w Sieklówce Marek Komisarz.

Wręczenie promes

Za przekazane pieniądze dziękował prezes OSP w Kołaczycach Andrzej Maziarz oraz sołtys Sieklówki Stanisław Bigos.