Trwa dodatkowy nabór do projektu zbiorniki na deszczówkę wraz z oprzyrządowaniem na terenie gminy Skołyszyn.
Gmina Skołyszyn we współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki ogłasza dodatkowy nabór deklaracji do projektu pn. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", Obszar programowy: Klimat.

Wszyscy Mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje w naborze podstawowym trwającym od 9 do 20 stycznia 2023 r. zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.

W ramach Projektu zaplanowano dostawę i montaż zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców. Realizacja zadania przyczyni się m.in. do lepszego zagospodarowania wody opadowej, łagodzenia skutków suszy i zmian klimatu, rozwoju i promocji rozwiązań w zakresie małej retencji na obszarze objętym Projektem, a także oszczędności zasobów wodnych.

Proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w niniejszym Projekcie, w ramach którego planowana jest dostawa i montaż Zestawu składającego się z dekoracyjnego zbiornika naziemnego na deszczówkę o pojemności ok. 650 l wraz z elementami przyłączenia do rury spustowej oraz do rozprowadzenia zgromadzonej wody opadowej tj. pompą ogrodową wraz z wężem i zestawem zraszającym.

Dodatkowy nabór do projektu będzie prowadzony w terminie od 9 do 15 marca 2023 r.
O zakwalifikowaniu Mieszkańca do uczestnictwa w Projekcie decyduje data i czas złożenia prawidłowo wypełnionej Deklaracji przystąpienia do Projektu w Urzędzie Gminy Skołyszyn,
38-242 Skołyszyn 12, pokój 11.

Szacunkowa wartość zestawu wynosi 2 624,75 zł, w tym wkład własny Mieszkańca wynosi: 810, 90 zł.
Szczegółowe informacje o Projekcie, w tym warunki uczestnictwa, wysokość dofinansowania oraz procedura zgłaszania się do Projektu określone są w Regulaminie i umowie z mieszkańcem.

Informacje o Projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy Skołyszyn, tel. 13 44 917 55 lub w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, tel. 13 44 370 20.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.