Rozpoczęła się przebudowa blisko 800 - metrowego odcinka drogi gminnej w Trzcinicy.
W wyniku czerwcowej powodzi prace zostały wstrzymane. Roboty trwają od Domu Ludowego do skrzyżowania z drogą wewnętrzną. Położona została nowa nawierzchnia bitumiczna, a jezdnię poszerzono do 5 metrów. Przebudowane zostaną przepusty, co poprawi ich drożność.


Modernizacja prowadzona jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt planowanych robót budowlanych wyniesie 457 315,23 zł, ale ze względu na skutki powodzi koszt inwestycji wzrośnie o około 100 tysięcy złotych. Dofinansowanie z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 307 330 zł.


Umowny termin zakończenia prac zaplanowany jest na listopad 2020 r.