Do pracy na Podkarpaciu przyjeżdżają z całego świata. Pracują u nas nawet obywatele Australii, Wenezueli, Meksyku, Etiopii i Egiptu. W sumie z 58 państw.
Jak informuje Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim, 12 218 osób z zagranicznym paszportem zgłoszonych jest do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w naszym województwie. W tym 8439 osób opłaca składki na ubezpieczenia społeczne jako pracownicy oraz 577 jako prowadzących działalność gospodarczą. W większości są to obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, Rumunii, Turcji i Włoch, ale na Podkarpaciu nie brakuje też zgłoszonych do ZUS obywateli Australii, Wenezueli, Meksyku, Etiopii, Egiptu i Indii.


To dane z końca sierpnia br. W porównaniu z ubiegłorocznymi, zauważyć można, że w naszym województwie nastąpił wzrost cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą. Końcem sierpnia 2019 r. było 536 przedsiębiorców cudzoziemców.

Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Nie są więc ujęci w nich zagraniczni pracownicy, którzy wykonują pracę na umowę o dzieło lub też pracują nielegalnie, bez pozwoleń i stosownych umów.

Z 12218 ubezpieczonych obcokrajowców w województwie podkarpackim 10286 to obywatele Ukrainy. 7188 Ukraińców jest zatrudnionych na umowie o pracę, natomiast 293 obywateli Ukrainy prowadzi własną działalność gospodarczą i opłaca składki samemu za siebie. Tym samym docelowo mogą w przyszłości tworzyć, bądź już tworzą, nowe miejsca pracy.

- Branże, w których obcokrajowcy najczęściej podejmują pracę to przede wszystkim przemysłowa, transportowa i budowlana. Sporo osób związana jest z usługami i handlem. Nie jest już odosobnionym zjawiskiem to, że w sklepie czy restauracji obsługiwani jesteśmy przez osoby z zagranicy. Co ciekawe, zdecydowanie więcej w ubezpieczeniu społecznym jest mężczyzn niż kobiet. W większości, bo aż w 85 procentach, przyjeżdżają z zagranicy do pracy w Polsce osoby w tzw. sile wieku, czyli w przedziale 20- 49 lat - informuje Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.

Do oddziału ZUS w Jaśle zgłoszonych było (stan na 31 sierpnia br.) 2101 cudzoziemców. Najwięcej Ukraińców - 1707 oraz Białorusinów - 48, Bułgarów - 25, Włochów - 23 i Słowaków - 21. Ponadto: 17 Rosjan, 16 Turków, 14 Czechów, 9 Niemców, 9 Rumunów, 8 Hindusów, 7 Hiszpanów, 7 Litwinów, 6 Amerykanów, 5 Afgańczyków, 5 Brytyjczyków, 4 Syryjczyków, 4 Wietnamczyków, 3 Filipińczyków, 3 Greków, 3 Gruzinów, 3 Peruwiańczyków, 3 Tunezyjczyków i 3 Węgrów.