W tym roku już po raz siódmy austriackie Federalne Ministerstwo Europy i Spraw Międzynarodowych ogłosiło konkurs o Nagrodę Międzykulturową. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 czerwca.
W poprzednich edycjach konkursu nagroda dwa razy trafiła do Polski. W 2017 roku inicjatywa Chlebem i Solą otrzymała Nagrodę Międzykulturową w kategorii media za projekt portalu informacyjnego www.uchodzcy.info, a w roku 2015 fundacja Humanity in Action Polska została nagrodzona w kategorii "Najlepszy aktualny projekt" za „Kongres Strefa Inter@kcji”.

Nagroda przyznawana jest za innowacyjne i skuteczne w swym oddziaływaniu projekty społeczne realizowane na świecie i w Austrii. Konkurs o Nagrodę Międzykulturową otwarty jest dla wszystkich, którzy we współistnieniu międzykulturowym widzą szansę na rozwój społeczny i którzy z tej szansy chcą skorzystać. Docenione zostaną te osoby i organizacje, które znajdują nowe drogi w dialogu międzykulturowym, które, dzięki aktywności w tym obszarze, skutecznie poradziły sobie z konkretnym wyzwaniem, a także te, które wspierają dialog kultur i religii przez swoją obecność w mediach.

W obliczu kryzysu wywołanego COVID19 szczególne znaczenie będą miały projekty społeczne służące radzeniu sobie z wprowadzonymi ograniczeniami i ich skutkami dla życia społecznego, zwłaszcza osób o zróżnicowanym pochodzeniu oraz przynależących do różnych grup społecznych.

Nagroda Międzykulturowa przyznawana jest w czterech kategoriach (zrównoważony rozwój, aktualne wydarzenie, innowacje i media), a jej wysokość wynosi od 5000 do 10000 euro.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2020 r.

Więcej informacji z linkami do formularzy zgłoszeniowych można znaleźć na stronie www.austria.org.pl w zakładce granty: http://austria.org.pl/granty/nagroda-miedzykulturowa-2020-dla-projektow-spolecznych-wspierajacych-dialog-miedzykulturowy lub bezpośrednio na stronie organizatora (w języku angielskim): https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/international-cultural-policy/dialogue-of-cultures-and-religions/intercultural-achievement-award/