Walne zebranie Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego wybrało nowy zarząd. Prezesem SMJiRJ na czwartą kadencję został Wiesław Hap.
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze SMJiRJ było zaplanowane w marcu br., ale ze względu na sytuację epidemiczną obradowało siedem miesięcy później.

Prezes SMJiRJ Wiesław Hap przedstawił uczestnikom zebrania obszerne sprawozdanie zarządu z działalności Stowarzyszenia za lata 2017-2019. SMJiRJ zorganizowało wiele wartościowych przedsięwzięć kulturalnych, m.in. było organizatorem cyklicznych projektów takich jak Konkurs Fotograficzny „Jasło-Moje Miasto”, Turniej Wiedzy o Jaśle dla uczniów szkół jasielskich, współorganizatorem Międzywojewódzkiego Konkursu „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza” oraz „Jasielskich Marszów Wolności” ku czci uczestników i ofiar słynnej akcji uwolnienia więźniów z niemieckiego więzienia w Jaśle pod kryptonimem „Pensjonat”. Przedstawiciele stowarzyszenia uczestniczyli we wszystkich uroczystościach, spotkaniach, obchodach i rocznicach, odbywających się w mieście i powiecie, m.in. w jubileuszach zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i instytucji.


Z inicjatywy stowarzyszenia została odsłonięta 15 sierpnia 2018 r. tablica upamiętniającą jaślan walczących w latach 1914-1922 o niepodległość Ojczyzny. Stowarzyszenie było współorganizatorem plenerowego widowiska na Rynku odtworzenia narodzin niepodległości w Jaśle. Zostały wydane kolejne edycje „Kalendarza Jasielskiego”. Z okazji stulecia niepodległości ukazała się książka „Jasielska droga do niepodległości”, której redaktorami i głównymi autorami byli Wiesław Hap, Felicja Jałosińska i Zdzisław Świstak. Publikacja ta została wyróżniona na forum ogólnopolskim. Członkowie stowarzyszenia byli współautorami opracowań „Jasielska agora w ilustracjach” oraz albumu „Jasło. Dawne, zniszczone, odbudowane, współczesne”.

Prezes Wiesław Hap podziękował wszystkim członkom SMJiRJ zaangażowanym w działalność, jak też innym osobom, firmom i instytucjom, które wspierały stowarzyszenie. Wyraził wdzięczność za współpracę samorządowi miasta Jasła oraz lokalnym środkom masowego przekazu.


Uczestnicząca w zebraniu kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Jaśle Patrycja Bimkiewicz podziękowała za działania stowarzyszenia na rzecz społeczności miasta Jasła i złożyła deklarację chęci dalszego wspierania przez samorząd miejski jego inicjatyw i prac na wielu polach.

Na walnym zebraniu wybrano nowy zarząd SMJiRJ. Jego prezesem na czwartą kadencję został Wiesław Hap, natomiast do zarządu stowarzyszenia weszli: Andrzej Gawlewicz (I zastępca prezesa), Bartłomiej Wilk (II zastępca prezesa), Józef Laskowski (sekretarz), Magdalena Białek (zastępca sekretarza), Robert Michałowski (skarbnik), Patryk Łukasik (zastępca skarbnika), Małgorzata Więch-Kettele, Mariusz Skiba, Jacek Nawrocki i Tomasz Kasprzyk - członkowie zarządu. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Barbara Żegleń (przewodnicząca), Teresa Furmanek - Wnęk i Józef Piękoś, a do Sądu Koleżeńskiego - Henryk Zych (przewodniczący), Ewa Pietraszek i Alina Zdunek.


Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć osób zmarłych, zaangażowanych w działalność stowarzyszenia: Felicji Jałosińskiej i Czesława Leosza - byłych wieloletnich prezesów SMJiRJ, Bogusława Masteja, Adama Nowaka, Eulalii Cetnar, Zdzisława Szymańskiego, Józefa Biernackiego, Henryka Żeglenia oraz Łucji Filipek - wieloletnich członków władz stowarzyszenia.

Przewodniczył obradom sekretarz SMJiRJ Józef Laskowski, a rolę sekretarza walnego zebrania pełnił Mariusz Skiba.