Od września do grudnia br. trwać będą przeglądy gwarancyjne instalacji solarnych, zamontowanych u mieszkańców Jasła, w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki".
Przeglądy prowadzone są przez serwisantów firmy: PBU WIKTOR Sp. j. Radomsko, ECO-TEAM Sp. z.o.o. Sp.k. Częstochowa i oprócz kontroli instalacji obejmują również wymianę glikolu. Przeglądy prowadzone są po wcześniejszym umówieniu się. Jednocześnie przypominamy mieszkańcom, by dokonywali bieżącej kontroli instalacji kolektorów słonecznych, w szczególności pod względem sprawdzenia szczelności oraz pracy anody tytanowej. - Prawidłowa praca i aktywna ochrona sygnalizowana jest zieloną dioda świecącą w sposób ciągły. Po pojawieniu się świecącej diody czerwonej lub żółtej należy skontaktować się z serwisem – przypomina Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.

Wszelkie wykryte wady i usterki instalacji należy się niezwłocznie zgłosić serwisowi wybierając jedną z następujących opcji:
- mailowo na adres serwis@eco-team.net
- za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.eco-team.pl, w zakładce Serwis
- telefonicznie pod numerem: 13 43 00 262

Bieżące kontrole instancji i postępowanie zgodnie z instrukcją obsługi kolektorów słonecznych, otrzymaną podczas odbioru instalacji, są konieczne do zachowania gwarancji na instalację solarną.