Starosta jasielski Adam Pawluś został uhonorowany statuetką Świętej Katarzyny, która jest patronką kolejarzy. Starosta został doceniony za podejmowane działań na rzecz wspierania inicjatyw kolejowych.
Statuetkę wręczył 25 września staroście Adam Filar – koordynator kampanii społecznej Kochamkolej.pl.


Starosta Jasielski podjął starania o powstanie nowej linii kolejowej nr 166 Dębica – Jasło. Dzięki staraniom samorządu Powiatu Jasielskiego linii Dębica – Jasło nadano oficjalnie numer 166 i wpisano ją do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym.