Na terenie powiatu jasielskiego stwierdzono wstąpienie 3 ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.
Afrykański pomór świń (African Swine Fever - ASF) to zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. Śmiertelność świń w stadzie sięga 100%. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy.

Wystąpienie przypadków tej choroby jest przyczyną poważnych strat ekonomicznych związanych z padnięciami zwierząt, kosztami zwalczania choroby, wypłatą odszkodowań, a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu świń oraz artykułów żywnościowych wyprodukowanych z mięsa.

W ostatnim czasie stwierdzono 3 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terenie powiatu jasielskiego:
ognisko nr 1: dnia 9 lutego 2023 r. u odstrzelonego dzika na terenie miejscowości Rozstajne w gminie Krempna;
ognisko nr 2: dnia 1 czerwca 2023 r. u padłego dzika na terenie miejscowości Brzezowa w gminie Nowy Żmigród;
ognisko nr 3: dnia 6 czerwca 2023 r. u padłego dzika na terenie miejscowości Jaworze w gminie Nowy Żmigród;

Stwierdzenie ASF u dzików stanowi potencjalne źródło transmisji choroby na świnie utrzymywane w gospodarstwach.

W celu ograniczenia ryzyka zakażenia świń utrzymywanych we wszystkich gospodarstwach utrzymujących świnie (w tym na użytek własny) nakazuje się:
a) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie,
b) zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych,
c) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z tych pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego,
d) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych,
i) używanie przy obsłudze świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego;

jednocześnie zakazuje się:
a) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszarów objętych ograniczeniami II i III,
b) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II i III,
c) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i UPPZ pochodzących z dzików,
d) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Ponadto w gospodarstwach komercyjnych (utrzymujących świnie nie na użytek własny) obowiązuje nakaz:
a) prowadzenia rejestrów środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa służących do przewozu świń, paszy, UPPZ oraz osób, które wchodziły do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
b) sporządzenie i aktualizowanie spisu świń,
c) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
d) stosowanie przez ww. osoby środków higieny, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
e) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
f) uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których utrzymywane są świnie,
g) monitorowanie i zwalczanie gryzoni;
h) na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III wyłożenia mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

Każdy przypadek znalezienia padłego dzika lub dzika zabitego w wypadku komunikacyjnym należy zgłaszać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jaśle (nr tel. 13 4464321, 609793079) lub do Dyżurnego Policji w Jaśle.
Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.