Trwają prace prowadzone na trzech mostach w ciągu dróg powiatowych – jednym w Desznicy i dwóch w Cieklinie. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem - informuje Starostwo Powiatowe w Jaśle.
Trwają prace przy rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała oraz przy rozbiórce istniejących i budowie dwóch nowych mostów na potoku Bednarka w Cieklinie.


W Desznicy budowany jest most przez potok Ryj. Nowy most będzie posiadał klasę nośności B, to jest 40 ton. Powstaną dojazdy do mostu oraz umocniona zostanie skarpa i dno potoku.

Droga krzyżuje się z drogą powiatową Desznica - Jaworze i zostanie dostosowana wysokościowo do rozbudowanej nowej nawierzchni jezdni drogi Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała.


Natomiast w Ceklinie budowane są dwa nowe mosty na potoku Bednarka w ciągu drogi powiatowej Trzcinica – Osobnica – Cieklin oraz w ciągu drogi powiatowej Cieklin – Wola Cieklińska.

Obydwa mosty, choć zlokalizowane na różnych drogach powiatowych, znajdują się pomiędzy głównymi szlakami powiatu jasielskiego – drogą krajową nr 28 i drogą wojewódzką nr 993.


Zdaniem władz samorządowych powiatu jasielskiego, realizacja przedmiotowego zadania przyniesie korzyść nie tylko mieszkańcom Cieklina i tej części Gminy Dębowiec, zamieszkującym bezpośrednio przy tych mostach, ale zasięg jej wpływu będzie znacznie szerszy, ponieważ zlikwidowane zostaną przeszkody, zniechęcające do rozwoju.


Poprawie ulegnie również wygoda i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.