14 czerwca w sali audytoryjnej Generatora Nauki GEN w Jaśle odbyło się uroczyste podsumowanie XXXII Turnieju Wiedzy o Jaśle pod hasłem: 80. rocznica Akcji "Pensjonat" i Akcji "Gamrat".
Konkurs odbył się pod Patronatem Burmistrza Miasta Jasła, Starosty Jasielskiego, Prezesa Zarządu Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle oraz pod patronatem medialnym TVJ Jasło i Telewizji Obiektyw. Organizatorami konkursu byli jak co roku - Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle.

Uroczystą galę rozpoczął występ Aleksandry Rak - wokalistki z Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle, której opiekunem muzycznym jest Małgorzata Czeluśniak. Wprowadził on w klimat tego uroczystego wydarzenia.

Wszystkich zebranych powitał Andrzej Gawlewicz - zastępca prezesa Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. W swoim wystąpieniu przywitał gości, wyróżnionych uczestników konkursu oraz ich opiekunów i rodziców. Następnie przybliżył ideę konkursu i jego rolę w życiu kulturalnym Miasta Jasła. Przypomniał również, że celem organizatorów konkursu było upamiętnienie dwóch ważnych wydarzeń z historii Jasła z czasów II wojny światowej, których w tym roku obchodzimy 80 rocznicę.

Uroczyste podsumowanie XXXII Turnieju Wiedzy o Jaśle

Następnie głos zabrał burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian, który podziękował organizatorom za kolejną edycję tego corocznego wartościowego konkursu oraz pogratulował wszystkim laureatom. Podkreślił też rolę jaką spełniają tego typu konkursy w dziele przybliżania młodym mieszkańcom historii naszego miasta i regionu.

Natomiast właściciel Telewizji Obiektyw - Bogdan Miszczak, przypomniał okoliczności w jakich powstawał film o Akcji "Pensjonat". Wręczył również laureatom płyty z tym filmem. Przedstawił również plany Telewizji Obiektyw, dotyczące realizacji filmu o Adamie Lorecie - pierwszym Dyrektorze Lasów Państwowych, zamordowanym przez sowietów w 1939 r.

Uroczyste podsumowanie XXXII Turnieju Wiedzy o Jaśle

Jak podkreślił w regulaminie TWoJ prezes SMJiRJ Wiesław Hap: "Konkurs miał na celu poznanie oraz przypomnienie przyczyn, przebiegu i skutków dwóch ważnych akcji polskiego podziemia niepodległościowego. Pierwszej, którą przeprowadził w Jaśle zespół Kedywu Podokręgu AK Rzeszów z 5 na 6 sierpnia 1943 r., noszącej kryptonim "Pensjonat", w której uwolniono z miejscowego więzienia około 180 więźniów, w tym kilkudziesięciu członków ruchu oporu i zbrojnego podziemia. Druga akcja polegała na zdobyciu dużej ilości broni i amunicji, a przeprowadzono ją siłami Obwodu ZWZ-AK Jasło nocą z 4 na 5 grudnia 1943 r. na magazyn wytwórni prochu "Gamrat".

Podobnie jak w poprzednim roku TWoJ w charakterze konkursu rozegrano w następujących kategoriach: praca plastyczna, praca opisowa historyczno-literacka z wykorzystaniem fotografii archiwalnych, wiersz na temat Akcji "Pensjonat" lub Akcji "Gamrat" oraz forma multimedialna (prezentacja, film) Na tegoroczny konkurs wpłynęła rekordowa liczba 140 prac. Nagrodzono 57 uczniów.

Uroczyste podsumowanie XXXII Turnieju Wiedzy o Jaśle

Dyplomy i nagrody laureatom konkursu wręczyli: burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian, zastępca burmistrza Elwira Musiałowicz-Czech, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle Grażyna Leńczuk, I zastępca prezesa SMJiRJ Andrzej Gawlewicz oraz Bogdan Miszczak z Telewizji Obiektyw, wspierani byli przez Bartłomieja Wilka - II zastępcę prezesa SMJiRJ.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu za udział i za wartościowe prace, a za pomoc organizacyjną składają podziękowanie Agnieszce Kuczale-Kołodziej - animatorce kultury i nauczycielce MDK w Jaśle oraz Mateuszowi Smyce - p.o. kierownika Generatora Nauki GEN.

A oto lista nagrodzonych w XXXII Turnieju Wiedzy o Jaśle:
Kategoria: praca plastyczna
Kategoria wiekowa:
- z klas I-III szkół podstawowych:
Laureaci - Oliwia Kędzior - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle, Urszula Wolnik - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle
Wyróżnienia I stopnia - Igor Winogrodzki - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle, Albert Różycki - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
Wyróżnienia II stopnia - Hubert Wróbel - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle, Liliana Macek - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle

- z klas IV-VI szkół podstawowych:
Laureaci - Zuzanna Bracik - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle, Klaudia Wyżkiewicz - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle
Wyróżnienia I stopnia - Dominik Zajdek - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle, Weronika Brożyna - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle
Wyróżnienia II stopnia - Michał Ślusarczyk - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle, Anna Mazan - Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. bpa Ignacego Krasickiego w Jaśle

Uroczyste podsumowanie XXXII Turnieju Wiedzy o Jaśle

- z klas VII-VIII szkół podstawowych:
Laureatka - Maja Witusik - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
Wyróżnienia I stopnia - Maciej Włudzik - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle, Julia Zegarowska - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
Wyróżnienia II stopnia - Emilia Matelowska - Szkoła Podstawowa nr 8 w Jaśle, Martyna Matecka Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle

- ze szkół ponadpodstawowych:
Laureatka - Elwira Potocka Zespół Szkół nr 4 w Jaśle ("Ekonomik")
Wyróżnienia I stopnia - Tomasz Orlef - Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle, Angelika Samborska - I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, Kamil Sroka - II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle
Wyróżnienia II stopnia - Paweł Data - Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle, Julia Owczarska - II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle
Komisja oceniająca prace: BOGDAN SAMBORSKI, ANNA BROŻYNA, JAN KUKUŁKA, PIOTR BETLEJ, ANDRZEJ GAWLEWICZ, TOMASZ KASPRZYK

Kategoria: praca opisowa historyczno-literacka z wykorzystaniem fotografii archiwalnych
Kategoria wiekowa:
- z klas IV-VI szkół podstawowych:
Laureat - Anna Filar - Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle
Wyróżnienia I stopnia - Michał Selwesiuk - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle, Kamila Czyżowicz Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle
Wyróżnienia II stopnia - Albert Czeluśniak - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle, Michał Budziak - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

Uroczyste podsumowanie XXXII Turnieju Wiedzy o Jaśle

- z klas VII-VIII szkół podstawowych:
Laureat - Maksymilian Dranka - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
Wyróżnienie I stopnia - Natalia Kopeć - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
Wyróżnienie II stopnia - Oliwier Tuleja - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

- ze szkół ponadpodstawowych:
Laureat - Milena Florek - II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle
Wyróżnienie I stopnia - Eryk Borkowski - Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle
Wyróżnienie II stopnia - Jakub Dachowski - I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle
Komisja oceniająca prace: JÓZEF LASKOWSKI, ANDRZEJ MROCZKA, RYSZARD TUREK, ROBERT NOWIŃSKI

Kategoria: wiersz na temat Akcji "Pensjonat" lub Akcji "Gamrat"
Kategoria wiekowa:
- z klas IV-VI szkół podstawowych:
Laureaci - Anna Czech - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle, Weronika Mokrzycka - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle
Wyróżnienia I stopnia - Gabriela Gierut - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle, Łukasz Michałowski - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
Wyróżnienia II stopnia - Weronika Brożyna - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle, Julia Tomkiewicz - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle

- z klas VII-VIII szkół podstawowych:
Laureaci - Kacper Barzyk - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
Wyróżnienia I stopnia - Karolina Szerląg - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle, Lena Maczuga - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
Wyróżnienia II stopnia - Natalia Kopeć - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

- ze szkół ponadpodstawowych:
Laureat - Natalia Mastaj - II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle
Komisja oceniająca prace: Katarzyna Koczwara (przewodnicząca), Janina Bieleń, Krystyna Ziemba

Uroczyste podsumowanie XXXII Turnieju Wiedzy o Jaśle

Kategoria: forma multimedialna (prezentacja, film)
Kategoria wiekowa:
- z klas IV-VI szkół podstawowych:
Laureaci - Ava Marczyńska - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle, Liliana Orlińska - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle, Filip Górniak - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle
Wyróżnienia I stopnia - Emilian Bebło - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle, Oskar Gajda - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
Wyróżnienia II stopnia - Michał Trychta - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle

- z klas VII-VIII szkół podstawowych:
Wyróżnienia I stopnia - Zuzanna Samborska - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

- ze szkół ponadpodstawowych:
Laureaci - Kamil Budziak - Zespół Szkół nr 4 w Jaśle
Wyróżnienia I stopnia - Wojciech Kita - Zespół Szkół Technicznych w Jaśle
Wyróżnienia II stopnia - Mikołaj Salamon - Zespół Szkół Technicznych w Jaśle

Komisja oceniająca prace: Bartłomiej Wilk, Katarzyna Gądek, Piotr Juryś, Piotr Trznadel
oraz

Nagroda Specjalna Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu dla Oliwiera Biela ze Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle za wiersz i pracę plastyczną

Nagroda Specjalna Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu dla Ilony Zając ze Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle za kreatywne podejście do tematu w kategorii prac multimedialnych

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.