Dzisiaj (30 września) w jasielskiej komendzie odbyła się ceremonia ślubowania policjanta wstępującego w szeregi Policji. Ślubowanie od nowo przyjętego funkcjonariusza przyjął komendant powiatowy policji w Jaśle mł. insp. Robert Wróbel.
Policjant odebrał z rąk komendanta powiatowego policji w Jaśle mł. insp. Roberta Wróbla legitymację służbową. - Nowo przyjętego policjanta czeka teraz kilkumiesięczne szkolenie podstawowe, a po nim służba adaptacyjna - poinformował podkomisarz Piotr Wojtumik, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.


"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej” - tak brzmi treść policyjnego ślubowania.