Pracownik Urzędu Miasta w Jaśle jest chory na koronawirusa. Urzędnicy, którzy mieli kontakt z chorym przebywają na kwarantannie.
- Pracownik Urzędu Miasta w Jaśle ma pozytywny wynik na obecność koronawirusa. Osoba ta ostatni raz była w pracy w piątek (25 września), a współpracownicy, którzy mieli z nią bezpośredni kontakt nie świadczą pracy w urzędzie - informuje w oficjalnym komunikacie magistrat.

W związku z tym Wydział Spraw Obywatelskich (dowody osobiste, ewidencja ludności) oraz ewidencja działalności gospodarczej i potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP nie prowadzi bezpośredniej obsługi klientów do najbliższego poniedziałku (5 października br.).

Dokumenty w tych sprawach można składać elektronicznie, za pośrednictwem ePUAP lub osobiście w punkcie obsługi klienta, na parterze budynku urzędu (ul. Rynek 12) do urny. Dodatkowe informacje są udzielane telefonicznie pod numerem 13 44 86 300.