Gmina Jasło kupiła specjalistyczne wyposażenie dla jednostek OSP w Warzycach, Osobnicy i Trzcinicy, które działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
Zakupiony sprzęt to: 24 specjalne ubrania (nomex), 24 pary specjalnych rękawic, 24 pary butów, 20 hełmów z latarkami, 5 aparatów powietrznych, 3 najaśnice akumulatorowe, 24 niepalne kominiarki, 2 kamery termowizyjne, 3 motopompy niagara, prądownica wysokociśnieniowa, 4 prądownice WP-52, detektor wielogazowy, wentylator oddymiający, 2 podpory ratownicze ze zwijaczem pasa, 2 urządzenia Huligan, torba PSP R1 z deską, 2 detektory CO, 5 radiostacji nasobnych, mikrofon głośnik, 2 butle stalowe na powietrze i zbiornik brezentowy.


Projekt realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Całkowita wartość projektu to kwota 204 477,96 zł. Dofinansowanie wynosi 163 582,36 zł, zaś wkład własny gminy to 40 895,60 zł.