Polska Fundacja Narodowa w Warszawie przekazała 100 tysięcy złotych dla dzieci i młodzieży z rodzin poszkodowanych przez tegoroczną powódź w gminie Jasło.
Pieniądze w formie darowizny zostały przekazane na zakup sprzętu przeznaczonego do zdalnego nauczania.

Samorząd Gminy Jasło kupił 31 laptopów i przekazał także jako darowiznę dla najbardziej poszkodowanych rodzin podczas czerwcowej powodzi z Trzcinicy, Warzyc, Kowalowych i Bierówki.