W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z siedzibą w Szebniach odbyła się promocja najnowszej książki Zofii Macek „Dzieje rodu Gorayskich”.
Podczas spotkania z Zofią Macek - historykiem, regionalistą, autorka publikacji „Dzieje rodu Gorayskich” przybliżyła historię Polski i wartości kulturowe naszego regionalnego dziedzictwa. Omówiła ważne postacie z dziejów Polski w oparciu o ród Gorayskich, który za ciężką i odpowiedzialną służbę naszym władcom był nagradzany dobrami ziemskimi. Gorayscy w ten sposób trafili także do Szebni, Moderówki, regionu jasielskiego i krośnieńskiego.


Najnowsza publikacja historyczna jest trzynastym wydawnictwem autorki, w którym przybliża czytelnikom fakty historyczne z dziejów regionu i państwa polskiego.