Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle organizują XXVI Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”.
- „Każdy twórca chce być dostrzeżony i doceniany. Niektórzy zaczynają pisać od najmłodszych lat i wcześnie osiągają sukces, jak np. Sarah J. Maas czy Christopher Paolini. Chcesz być jak oni? Sprawdź swoje umiejętności startując w naszym konkursie literackim. Jeśli piszesz wiersze lub opowiadania i jesteś uczniem klas 4-8 szkoły podstawowej lub uczęszczasz do szkoły ponadpodstawowej – ten konkurs jest dla Ciebie” - zachęca Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle.

Jasielska MBP czeka na utwory o dowolnej tematyce do 30 stycznia 2021 r. Nie mogą to być wypracowania szkolne ani prace wcześniej publikowane bądź nagrodzone w innych konkursach.

Laureatów wyłoni profesjonalne jury złożone z polonistów i literatów, a ich utwory zostaną opublikowane w tomiku „Liryczne Jasło” wydawanym przez bibliotekę, który stanowi jedną z nagród dla zwycięzców.

Biblioteka zaprasza też do śledzenia strony internetowej i Facebooka MBP w Jaśle, ponieważ przygotowała w tym roku różne niespodzianki zarówno dla laureatów jak i potencjalnych uczestników konkursu.

Regulamin konkursu wraz z kartą uczestnika, oświadczeniem, klauzulą informacyjną i zgodą na wykorzystanie wizerunku można pobrać ze strony Biblioteki.

Tylko utwory uczestników, którzy spełnili kryteria podane w regulaminie będą rozpatrywane przez jury konkursu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle - Oddział dla Dzieci i Młodzieży, koordynator XXVI OKLTDiM Liryczne Jasło - Magdalena Chart, animacja@mbp.jaslo.pl, tel. 13 446 26 02, wew. 37; Renata Grzegorczyk, Małgorzata Smyka - dzieci@mbp.jaslo.pl, tel. 13 446 26 02, wew. 35.