Sześć projektów w ramach Programu Erasmus jest realizowanych w trzech szkołach podstawowych w gminie Skołyszyn. Łączna kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi ponad 191 tysięcy euro.
Prekursorem był Zespół Szkół w Święcanach, gdzie w 2013 roku realizowano Program Comenius. W bieżącym roku szkolnym w gminie Skołyszyn, realizowanych jest sześć projektów w ramach Programu Erasmus, a łączna kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi ponad 191 tysięcy złotych. Program jest bardzo atrakcyjny dla młodzieży i jest doskonałym uzupełnieniem oferty edukacyjnej szkół. Doskonalenie języka angielskiego, wyjazdy zagraniczne uczniów i nauczycieli są także wystarczająco dużą motywacją.


Władze samorządowe podkreślają, że w roku szkolnym 2019/2020 podczas egzaminu ósmoklasisty młodzież z gminy Skołyszyn uzyskała średnio drugi wynik w powiecie jasielskim z języka angielskiego i języka polskiego oraz najlepszy wynik z matematyki.


W obecnym roku szkolnym 2020/21 w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Święcanach realizowane są trzy projekty w ramach Programu Erasmus. Pierwszy to „Kultura i tradycje międzynarodowe - młodzi odkrywcy na start!” (przyznane dofinansowanie 27 260 euro).Krajami partnerskimi są: Litwa (koordynator), Hiszpania, Włochy, Rumunia i Turcja.
Drugi projekt zatytułowany jest „Preeti language”(dofinansowanie 34 530 euro). Krajami partnerskimi są Hiszpania, Grecja, Włochy, Rumunia i Turcja.
Trzeci projekt to „Niedoświadczeni twórcy albumu dziedzictwa kulturowego” (dofinansowanie 35 220 euro). Kraje partnerskimi są Włochy, Litwa, Szwecja, Rumunia i Turcja.


Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie realizuje dwa projekty. Pierwszym jest „W zdrowym ciele zdrowy duch” (przyznane dofinansowanie 29 730 euro). Krajami partnerskimi są Rumunia (koordynator), Włochy, Grecja, Hiszpania i Turcja.
Drugi projekt zatytułowany jest „Od lokalnej do globalnej świadomości ekologicznej” (przyznane dofinansowanie 35 040 euro). Krajami partnerskimi są Rumunia, Portugalia, Grecja, Hiszpania i Turcja.


Trzecią szkołą z gminy Skołyszyn w Programie Erasmus jest Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Kunowej. Na projekt zatytułowany „Angielski dla przedsiębiorczości społecznej” otrzymali dofinansowanie 29 730 euro. Krajami partnerskimi są Rumunia (koordynator), Hiszpania, Włochy, Litwa i Turcja.