Droga gminna w Wolicy zostanie wyremontowana.
Rozpoczęła się przebudowa ponad 800 metrów drogi gminnej w Wolicy biegnącej przez wieś w stronę Walowic. Remont odbywa się w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.


Jak informuje Urząd Gminy w Jaśle, jezdnia uzyska jednolitą szerokość 5 metrów. Dla poprawy bezpieczeństwa ułożony zostanie chodnik prawostronny o szerokości 1,5 metra. Utwardzone zostanie również pobocze z lewej strony. Przebudowane zostaną wszystkie przepusty rurowe na zjazdach z drogi gminnej.


Koszt prac to 1 015 758,96 zł, z czego 711 031 złotych pochodzi z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych.


Zakończenie przebudowy drogi (umowny termin zakończenia inwestycji) przewiduje się w listopadzie br.