Mieszkańcy Tarnowca, Dobrucowej, Roztok, Sądkowej i Umieszcza zostali zobowiązani o podanie telefonicznie do 19 czerwca stanów liczników za wodę i kanalizację za II kwartał 2020 roku.
Z taką informacją zwróciło się do mieszkańców pięciu wsi Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu. W przypadku braku informacji o stanie licznika zostanie naliczona średnia opłata z dwóch ostatnich kwartałów.

GPGK w Tarnowcu prosi o rzetelne podejście do sprawy w celu uniknięcia różnic w stanie liczników wodociągowych i kanalizacyjnych. Gospodarka komunalna zapowiedziała przeprowadzenie wyrywkowych kontroli poboru wody i zrzutu nieczystości. Właściciele domów mają udostępnić kontrolerom punkty czerpania wody dostęp do studzienek.