Samorząd gminny w Skołyszynie inwestuje w nowoczesne oświetlenie uliczne. W kilku miejscowościach trwają prace.
Roboty związane z budową oświetlenia ulicznego w gminie Skołyszyn trwają na kilku odcinkach: na Osiedlu Słonecznym w Skołyszynie (koszt 41 602,66 zł), w Pustej Woli (koszt 22 632 złote), w przysiółku Bączala Górnego - Serwoniec(koszt 35 829,9 zł), przy drodze G19 Granice w Przysiekach (koszt 53 463,18 zł), w przysiółku Harklowej - Gancarzówce (koszt 7 318,50 zł).

24 września 2020 r. został otwarty przetarg na budowę kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego, które zostanie wykonane jeszcze w bieżącym roku. Będzie to: oświetlenie przy drodze powiatowej w Lipnicy Górnej od ronda Serwoniec w kierunku granicy gminy Skołyszyn z gminą Brzyska, drugi etap przy drodze powiatowej w Bączalu Górnym (przysiółek Serwoniec), przy drodze gminnej G7 w Lipnicy Górnej (okolice domu ludowego), przy drodze gminnej w Kunowej (w kierunku cmentarza parafialnego) oraz przy drodze powiatowej w Święcanach w kierunku Przechodów (kontynuowanie robót).