W ramach projektu „Zdalna Szkoła+” Gmina Jasło zakupiła 37 laptopów dla uczniów szkół podstawowych.
Gmina Jasło po raz drugi przystąpiła do projektu grantowego „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, który kierowany jest w szczególności do uczniów z rodzin wielodzietnych. W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 94 720 złotych, Gmina Jasło zakupiła 37 sztuk laptopów.

Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś przekazał dyrektorom szkół podstawowych laptopy, które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych.


Przekazane uczniom laptopy będą pomocne w prowadzeniu nauki zdalnej, a po zakończeniu pandemii koronawirusa, dyrektorzy poszczególnych szkół zdecydują, czy pozostawią sprzęt w domach osób najbardziej potrzebujących, czy trafi on do szkoły, aby na lekcjach stacjonarnych był wsparciem w pracy uczniów.

Łącznie w ramach projektu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +” Gmina Jasło zakupiła 60 laptopów za 162 957 złotych.
Projekt „Zdalna Szkoła +” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.