W niedzielę, 11 października, Kościół w Polsce obchodzi XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”.
Dzień Papieski to także budowa tzw. żywego pomnika św. Jana Pawła II, którym jest uzdolniona młodzież pochodzącą z niezamożnych rodzin. Wspiera ich fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która w Dniu Papieskim zbiera pieniądze dla stypendystów fundacji.

Zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości można pomóc poprzez wysłanie SMS-a „Stypendia” pod numer 74 265 (4,92 zł z VAT).