W Gminie Nowy Żmigród odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy.
W związku ze śmiercią i wygaśnięciem mandatu Tadeusza Czajkowskiego, wojewoda podkarpacki zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 8 na 13 grudnia 2020 r.