W środę, 14 października, Oddział ZUS w Jaśle zaprasza na kolejny dyżur telefoniczny, którego tematem będzie przeliczenie emerytury dla osób z rocznika 1953.
- Od 1 stycznia 2013 r. podstawa obliczenia emerytury powszechnej jest pomniejszana o wypłacone tzw. emerytury wcześniejsze. Zapis ten w odniesieniu do niektórych kobiet z rocznika 1953 zakwestionował w marcu 2019 r. Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osoby, które straciły na wprowadzeniu w 2013 r. nowych zasad obliczania emerytury, będą miały możliwość przeliczenia świadczeń - informuje Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.


W trakcie dyżuru telefonicznego eksperci ZUS wyjaśnią:
- komu przysługuje wyrównanie emerytury i kiedy zostanie ono wypłacone,
- kto musi złożyć wniosek o przeliczenie świadczenia, a komu ZUS przeliczy emeryturę z „urzędu”,
- czy rodzinie zmarłego emeryta urodzonego w 1953 r. przysługuje wyrównanie,
- co zrobić, jeśli nadal trwa postępowanie w sądzie.


Eksperci ZUS będą odpowiadać na pytania 14 października 2020 r. w godz. od 10.00 do 12.00, pod numerami telefonów:
- Oddział ZUS w Jaśle – tel. 13 44 379 17,
- Inspektorat w Brzozowie – tel. 13 43 420 08,
- Inspektorat w Krośnie – tel. 13 43 275 98.