Zarząd województwa podkarpackiego nagrodził nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W gronie uhonorowanych znalazła się Danuta Jachym z Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w urzędzie marszałkowskim. Samorząd województwa podkarpackiego prowadzi 14 jednostek oświatowych, stąd obchody Dnia Edukacji Narodowej, świętowanego na pamiątkę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej 14 października 1773 roku. W tym roku uroczystość odbyła się w formie hybrydowej – częściowo na sali audytoryjnej urzędu marszałkowskiego, częściowo zaś zdalnie, za pośrednictwem Internetu.

O wadze nauczycielskiej misji w kształceniu, ale także w ukazywaniu życiowych dróg mówiła podczas uroczystości członek zarządu Anna Huk, podkreślając jak dobrze jednostki oświatowe poradziły sobie z niedogodnościami spowodowanymi pandemią.
- Nasze jednostki oświatowe kształcą młodych ludzi, pomagając im rozwijać talenty. Wspierają także nauczycieli, by mogli doskonalić się zawodowo, prowadzą szkolenia oraz działania na rzecz swych lokalnych wspólnot. Wszystko po to, aby edukować na najwyższym poziomie, pozwalając nie tylko zdobywać wiedzę, ale także kształtować charaktery, ukazywać nowe drogi – mówiła w czasie uroczystości członek zarządu Anna Huk. Podkreślała ona rolę nauczycieli w rozwoju pasji młodych ludzi, gratulowała pedagogicznych sukcesów i zachęcała do sięgania po kolejne możliwości rozwoju zawodowego.

Anna Huk dziękowała nauczycielom za zaangażowanie i pasję, jaką wkładają w swoją pracę podkreślając, jak ważna dla zarządu województwa jest możliwość uhonorowania wyróżniających się pedagogów Nagrodą Województwa Podkarpackiego. - Życzę dyrektorom szkół, nauczycielom oraz pracownikom oświaty, aby Państwa praca dawała świetne wyniki, które i nauczycielom i uczniom przyniosą satysfakcję, poczucie spełnienia, a także pozwolą na realizację planów i ambicji – mówiła członek zarządu Anna Huk.

Słowa uznania, podziękowania oraz gratulacje dla pedagogów skierował także do pedagogów Marcin Zaborniak – dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Odczytał on także list wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, skierowany do nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W liście wojewoda dziękowała pedagogom za ich zaangażowanie i pracę miedzy innymi przywołując słowa Janusza Korczaka: „Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”.

Uroczystość w urzędzie marszałkowskim była okazją do uhonorowania Nagrodami Województwa Podkarpackiego nauczycieli, którzy wyróżniają się dzięki swoim osiągnięciom pedagogicznym, talentom i pełnej zaangażowania pracy, a także działaniom na rzecz szkoły oraz lokalnego środowiska.


Nagrodzonych przez zarząd województwa pedagogów przestawiła Barbara Pelczar-Białek, dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu UMWP. W tym gronie znalazła się Danuta Jachym z Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.
Uroczystość była także ważnym momentem w życiu i karierze dla dziewięciu pedagogów, którzy otrzymali stopień nauczyciela mianowanego.
- Była to dla mnie szczególnie ważna uroczystość, bo oprócz nagrody marszałka, otrzymałam stopień nauczyciela mianowanego. Niestety, ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej, nie mogłam być w Rzeszowie - powiedziała nam Danuta Jachym, która w Medyczno - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle prowadzi z młodzieżą zajęcia praktyczne na kierunkach stomatologicznych, ponadto uczy podstaw przedsiębiorczości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dla wszystkich nagrodzonych i mianowanych nauczycieli zaśpiewała Gabriela Tomaka - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, stypendystka prowadzonego przez samorząd województwa programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.