Starosta jasielski nagrodził 17 nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Spotkanie starosty z nagrodzonymi nauczycielami i dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Jasielski odbyło się 13 października. Starosta jasielski Adam Pawluś złożył życzenia nauczycielom z okazji ich święta, pogratulował sukcesów dydaktycznych, a także osiągnięć uczniów i szkół w różnego rodzaju konkursach.

Starosta 17 nauczycielom wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Otrzymali je za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Nagrodą zarządu powiatu uhonorowani zostali: Renata Władyka (I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle), Agnieszka Żeromska – Sroka (II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle), Krzysztof Rogowski (Zespół Szkół Technicznych w Jaśle), Wiesław Szwajcowski (Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle), Agnieszka Chłopek (Zespół Szkół nr 3 w Jaśle), Barbara Jaworska (Zespół Szkół nr 3 w Jaśle), Ewa Kusibab (Zespół Szkół nr 4 w Jaśle), Antoni Salacha (Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach), Grażyna Żygłowicz (Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach), Kinga Kasińska - Stal (Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle), Rafał Cichoń (Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle), Jolanta Mercik (Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Jaśle), Daniel Sroka (Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Jaśle), Magdalena Sypień (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jasle), Gabriela Kurcab (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle), Dorota Dudys –Stasik (Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle), Dariusz Wilczkiewicz (Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Jaśle).

Życzenia starosty jasielskiego Adama Pawlusia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Szkoły
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Państwu najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy uznania za trudną i odpowiedzialną pracę na rzecz kształtowania umysłów i postaw młodego pokolenia, które należą do najtrudniejszych ale jednocześnie do najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań.

Dziękuje za wskazywanie młodzieży autentycznych wartości życia, za naukę tolerancji, szacunku i zrozumienia dla każdego człowieka, za ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów oraz za przekazywanie najcenniejszego daru jakim jest niewyczerpane bogactwo wiedzy. Wierzę, że Państwa zaangażowanie, entuzjazm, pasja i wysiłek będzie owocował postępami w nauce uczniów, rozbudzając w nich szlachetne i ambitne aspiracje.

Słowa podziękowania za Waszą pracę i zaangażowanie nabierają szczególnego znaczenia i szczególnej wartości w obecnym jakże trudnym czasie, w dobie panującej pandemii koronawirusa, która spowodowała, że rozpoczęty niedawno nowy rok szkolny będzie się różnił od poprzednich. W trosce o bezpieczeństwo młodzieży, nauczycieli i rodziców, obowiązują bowiem nowe zasady bezpieczeństwa, które stawiają przed dyrektorami szkół i placówek oświatowych, gronem pedagogicznym i uczniami wielkie wyzwania, związane z rygorystycznym przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.

Dziękując Państwu za dodatkowy trud i wysiłek związany z zapewnieniem bezpieczeństwa całej szkolnej społeczności, proszę Was jednocześnie o bieżący kontakt z rodzicami uczniów, w celu ograniczenia potencjalnego niebezpieczeństwa zakażenia koronawirusem wśród szkolnej braci.

Z okazji Waszego święta, wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzę dużo dobrego zdrowia, realizacji planów i zamierzeń, satysfakcji z osiągnięć, cierpliwości i wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Niech pogoda ducha oraz pasja przekazania wiedzy towarzyszy Państwu każdego dnia.