Samorząd Gminy Skołyszyn z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrodził nauczycieli i dyrektorów szkół.
Spotkanie - z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego- z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się 13 października sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Wójt gminy Bogusław Kręcisz wraz ze swoim zastępcą Pawłem Gutkowskim i przewodniczącym Rady Gminy Skołyszyn Dariuszem Łyszczarzem podziękowali wszystkim dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty; za ich trud i zaangażowanie włożone w wychowanie dzieci i młodzieży, szczególnie w trudnym czasie pandemii koronawirusa.


Wyróżnienia otrzymali pedagodzy, którzy uzyskują wysokie wyniki w pracy dydaktyczno - wychowawczej. Wójt Gminy Skołyszyn serdecznie podziękował za ich pasję i oddanie pracy zawodowej.


Nagrody wójta Gminy Skołyszyn otrzymali dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Kunowej - Dorota Dłuska i Szkoły Podstawowej w Święcanach - Katarzyna Pyzik oraz nauczyciele: Ewa Gubernat (SP w Kunowej), Mariusz Szpak (SP w Harklowej), Edyta Zawisza (SP w Skołyszynie), Danuta Śliwińska (SP w Lisowie), Urszula Czerwińska (SP w Skołyszynie), Anna Data (SP w Bączalu Dolnym), Zofia Niziołek (SP w Święcanach), Marta Pięta (SP w Święcanach), Dorota Kosiba (SP w Jablonicy) i Bożena Frużyńska (SP w Kunowej).


W gminie Skołyszyn działa siedem Szkół Podstawowych w Bączalu Dolnym, Harklowej, Jabłonicy, Kunowej, Lisowie, Przysiekach i Święcanach oraz Zespół Szkół w Skołyszynie (Przedszkole Publiczne i Szkoła Podstawowa). W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Skołyszyn zatrudnionych jest 166 nauczycieli. W szkołach podstawowych uczy się 1124 uczniów, natomiast do gminnego przedszkola uczęszcza 92 dzieci.