Siostra Małgorzata Maria Skrzęta złożyła śluby wieczyste w klasztorze Sióstr Wizytek w Jaśle. Została nową zakonnicą klauzurową.
Uroczystość złożenia ślubów wieczystych siostry Małgorzaty Marii Skrzęty odbyła się 6 czerwca 2020 roku. Zakonnica złożyła wieczyste śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w obecności o. Tytusa Fauta, bernardyna, opiekuna duchowego żeńskich zgromadzeń zakonnych, wspólnoty zakonnej, kapłanów i rodziny.

Nowa siostra klauzurowa pochodzi z Łysej Góry (parafia Stary Żmigród). Do klasztoru Sióstr Wizytek wstąpiła w wieku 32 lat. Po sześcioletniej formacji początkowej (rok postulatu, 2 lata nowicjatu i 3 lata ślubów czasowych) złożyła śluby wieczyste. Ma dwie siostry i dwóch braci. Najmłodszy z nich jest diakonem w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów.


Uroczystej mszy świętej w intencji s. Małgorzaty Marii i całej wspólnoty zakonnej przewodniczył o. Tytus Faut. W koncelebrze uczestniczyli również księża z diecezji rzeszowskiej i archidiecezji przemyskiej.

Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, zwany potocznie siostrami wizytkami, od łacińskiego słowa visitatio - nawiedzenie, istnieje od 410 lat. Siostry Wizytki są zakonem kontemplacyjnym o ścisłej klauzurze. Zakonnice przybyły do Jasła w 1903 roku z Wersalu. Zanim osiedliły się na stałe w Jaśle, dwa lata mieszkały w Cieklinie w dworku należącym wówczas do sióstr Norbertanek z Krakowa. Klasztor w Jaśle powstał w miejscu starej poaustriackiej prochowni . Podczas II wojny światowej uległ całkowitemu zniszczeniu. Ocalała jedynie figura Matki Bożej, która obecnie stoi na placu przed świątynią, wybudowaną w 1951 r. W głównym ołtarzu kościoła podziwiać można wierną kopię obrazu Matki Boskiej z Ostrej Bramy oraz ornat z XVIII wieku. Zabudowania zakonne znajdują się na tzw. górce klasztornej.