Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcanach posiada nową elektryczną pompę zanurzeniową.
Nowy sprzęt został kupiony dzięki otrzymanej dotacji od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 5 Wsparcie Doraźne - Edycja 2020.

Nowa pompa OSP Święcany

Pompa elektryczna zanurzeniowa Nautilus 4/1 ECO firmy Rosenbauer kosztowała 7 810,50 zł.