Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy posiadają nowy sprzęt.
Jednostka OSP w Jabłonicy została poszkodowana podczas czerwcowej gwałtownej powodzi. Zwróciła się o pomoc do Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wniosek o przyznanie dotacji został pozytywnie zaopiniowany.

Strażacy z Jabłonicy otrzymali 10 tysięcy złotych - za co bardzo dziękują - w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO na realizację zadania pod tytułem "Wsparcie OSP Jabłonica przy zakupie niezbędnego wyposażenia utraconego w wyniku powodzi błyskawicznej".

Jak poinformował nas prezes OSP w Jabłonicy Krzysztof Bylinowski, za otrzymane pieniądze kupili agregat prądotwórczy jednofazowy, urządzenie prostownikowo - rozruchowe, dwuczęściowe ubranie specjalne, rękawice specjalne i buty specjalne gumowe. Koszt to 6296,03 zł.

Pozostałą kwotę dotacji - 3703,97 zł przeznaczyli na pokrycie kosztów związanych z remontem, który aktualnie prowadzony jest w remizie.