W związku ze stanem epidemii i decyzjami władz państwowych zaostrzającymi reżim sanitarny, biskup rzeszowski Jan Wątroba udzielił dyspensy od obowiązku uczestniczenia w mszach świętych w niedziele i święta nakazane osobom chorym, starszym i zagrożonym.
W wytycznych obowiązujących od minionej soboty, 17 października, do odwołania, biskup rzeszowski podkreśla, że wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących przebywać w danej świątyni. Tylko osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we mszy św. w niedziele i święta nakazane. Natomiast osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych mszach.

Biskup rzeszowski zaleca, aby wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele, postarali się uczestniczyć we mszy w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.

Przy wykonywaniu posługi liturgicznej lub duszpasterskiej wszyscy duchowni są zobowiązani do przestrzegania rygorów sanitarnych (dbałość o czystość i dezynfekcję dłoni, konfesjonałów i innych miejsc sprawowania sakramentów, zasłanianie ust i nosa przy bezpośrednim, dłuższym kontakcie z wiernymi). Księża proboszczowie i pozostali duszpasterze są zobowiązani do kontynuowania pracy formacyjnej z grupami parafialnymi oraz do prowadzenia katechezy przygotowującej do sakramentów świętych. Biskup rzeszowski zaleca, że należy to czynić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów państwowych, co może oznaczać np. konieczność wykorzystania większej przestrzeni kościoła zamiast salki parafialnej.

W strefie żółtej w kościele może przebywać 1 osoba na 4 metry kwadratowe całkowitej powierzchni, nie licząc osób sprawujących kult oraz osób posługujących (ministranci, organista, kościelny itp.), a w strefie czerwonej – 1 osoba na 7 metrów kwadratowych.

W kościele wierni mają zachowywać dystans 1,5 m osoba od osoby oraz zakrywać usta i nos (z wyjątkiem sprawujących kult). Osoby biorące udział w nabożeństwie poza kościołem (na zewnątrz) mają obowiązek zachować dystans 1,5 m oraz zakrywać usta i nos. Liczba uczestników nie jest ograniczona.
Przepisy te obowiązują także przy pogrzebach, ślubach oraz na cmentarzach.