Dzisiaj, 20 października, w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle przy ul. Szkolnej 38, otwarto oficjalnie salę dydaktyczną, która była główną nagrodą w ostatniej edycji Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem. Pracownia została wyposażona w bardzo nowoczesny system i sprzęt do nauki języków obcych. Wartość nagrody to 137 tysięcy złotych.
- Kolejny raz uczestniczyliśmy w Jasielskiej Lidze Naukowej z Lotosem. Odnieśliśmy sukces. Nasza drużyna pod kierownictwem Wiesława Hapa sięgnęła po główną nagrodę. Zdecydowaliśmy o modernizacji pracowni językowej, bo ona dzisiaj otwiera dzieciom drogę w świat - podkreśla Aleksandra Zajdel - Kijowska, dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

Nowoczesna pracownia językowa w Jaśle
Symboliczną wstęgę podczas otwarcia pracowni przecinają (od lewej) dyrektor ZSM nr 3 w Jaśle Aleksandra Zajdel - Kijowska, zastępca burmistrza Jasła Elwira Musiałowicz - Czech i prezes zarządu Lotos Infrastruktura w Jaśle Jacek Gogola.

W ostatniej edycji Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem w minionym roku szkolnym uczestniczyło 103 uczniów jasielskich szkół, którzy pod opieką 28 nauczycieli opracowali 32 małe projekty naukowo-badawcze.
- W ubiegłym roku dzięki uprzejmości Fundacji Lotos udało nam się dojść do porozumienia, że świetną nagrodą byłoby coś, co pozostanie do dyspozycji całej szkoły i wszystkich jej uczniów. I tak doszliśmy do wniosku, że ufundowanie pracowni będzie świetnym rezultatem nie tylko pracy uczniów i nauczycieli, ale i też wieloletniej współpracy z Fundacją Lotos. Wierzę, że pracownia, z której będzie korzystała młodzież, przyczyni się do rozwinięcia jeszcze bardziej ich kompetencji językowych - powiedziała Elwira Musiałowicz - Czech, zastępca burmistrza Jasła, dziękując w imieniu władz samorządowych, społeczności szkolnej i miejskiej Fundacji Lotos. Wyraziła też nadzieję, że takie pracownie pojawią się także w innych szkołach.

Nowoczesna pracownia językowa w Jaśle
Nauczycielka języka angielskiego Agata Hap (pierwsza z prawej) prezentuje nowoczesną pracownię.

Projekt edukacyjny, realizowany w ramach programu Jasło Miasto Wiedzy, od samego początku, czyli od 2013 roku, wspiera Grupa Lotos - partner strategiczny przedsięwzięcia. - Lotos rozumie potrzeby małych ojczyzn. Jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w życiu Jasła i okolic, dlatego każda inicjatywa ukierunkowana na rozwój dzieci, będzie wspierana przez Fundację Lotosu - zadeklarował Jacek Gogola, prezes zarządu Lotos Infrastruktura w Jaśle.

Nowoczesna pracownia językowa w Jaśle
Nauczyciel historii Wiesław Hap, zastępca burmistrza Jasła Elwira Musiałowicz - Czech, dyrektor ZSM nr 3 w Jaśle Aleksandra Zajdel - Kijowska i prezes zarządu Lotos Infrastruktura w Jaśle Jacek Gogola.

Nagrodę główną za najlepszy projekt naukowo-badawczy „Stary cmentarz w Jaśle – mało znane źródło wiedzy o dziejach miasta. Jak zdobyć, utrwalić i upowszechnić informacje na temat zapomnianych a zasłużonych ludzi spoczywających na jasielskiej nekropolii?” otrzymały: Julia Tarnowska, Anika Koba i Zuzanna Skałba ze Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle. Opiekunem uczennic klasy szóstej, a obecnie już siódmej, był Wiesław Hap. - Wyzwaniem dla nas było upowszechnienie i przybliżenie mieszkańcom miasta postaci, które spoczywają na starym cmentarzu w Jaśle - powiedział Wiesław Hap, nauczyciel historii, znawca dziejów Jasła, regionalista, prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu.

Nowoczesna pracownia językowa w Jaśle
Nowoczesna pracownia jest dla uczniów niezwykle atrakcyjna.

Pracownia składa się z 24 stanowisk uczniowskich. Jedno stanowisko przystosowane jest dla uczniów niepełnosprawnych, bo szkoła ma oddziały integracyjne. Posiada stanowisko nauczycielskie z komputerem sterującym całą pracownią, z możliwością nagrywania wypowiedzi uczniów oraz monitor (tablicę) interaktywny. - Każde stanowisko jest wyposażone w nowoczesny laptop dotykowy, posiada słuchawki z mikrofonem. Posiada stanowisko dla ucznia niepełnosprawnego i nauczyciela wspomagającego. Funkcje, które pracownia posiada pozwalają dostosować na regulację głosu do uczniów niedosłyszących. Dla uczniów pracownia jest niezwykle atrakcyjna. Nauka jest bardziej nowoczesna, urozmaicona. Funkcje pracowni pozwalają dzielenie uczniów na grupy. Bardzo nowoczesny jest ekran dotykowy - powiedziała Agata Hap, nauczycielka języka angielskiego, prezentując pracownię.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.