Daniel Obajtek

Obchody 140. rocznicy urodzin prof. Szymona Wierdaka

-

Generator Nauki GEN Jasło

Bednarska 2, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

140 lat temu na świat przyszedł prof. Szymon Wierdak. Niewielu mieszkańców Jasła wie, że ten znakomity botanik, działacz ochrony przyrody i krajoznawstwa, społecznik i aktywny członek licznych towarzystw naukowych związany był z naszym miastem. To właśnie tutaj, będąc uczniem jasielskiego gimnazjum zdał maturę. Nie podlega dyskusji fakt, że zasłużony leśnik, jakim bez wątpienia był prof. Szymon Wierdak, zasługuje na pamięć potomnych.

W środę (22 listopada br.) w Generatorze Nauki GEN w Jaśle odbędą się obchody 140. rocznicy urodzin prof. Szymona Wierdaka. Dla mieszkańców Jasła będzie to doskonała okazja do tego, aby poznać sylwetkę wciąż mało znanego w regionie jasielskim, wieloletniego redaktora naczelnego czasopisma „Sylwan”.

W programie wydarzenia znajdziemy szereg interesujących prelekcji i wykładów. Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie przedstawi rys biograficzny prof. Szymona Wierdaka. Artur Paczkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce omówi z kolei aspekty funkcjonowania gospodarki leśnej. Bartosz Leśniak, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle opowie o codziennym życiu uczniów i nauczycieli jasielskiego gimnazjum na początku ubiegłego stulecia. Obchody 140. rocznicy urodzin prof. Szymona Wierdaka rozpoczną się o godz. 9.00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Prof. Szymon Wierdak urodził się 26 października 1883 r. w Kobylanach. Po ukończeniu szkoły ludowej podjął naukę w jasielskim gimnazjum. W 1903 r. zdał maturę, aby jeszcze w tym samym roku rozpocząć studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po odbyciu jednorocznej obowiązkowej służby wojskowej powrócił do Krakowa i kontynuował naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po zakończeniu studiów uzyskał prawo do nauczania historii naturalnej jako przedmiotu głównego, oraz fizyki i matematyki jako przedmiotów szkolnych dodatkowych.
Pracę zawodową rozpoczął zaraz po zakończeniu studiów. Uczył między innymi w gimnazjum w Borszczowie na Podolu, gdzie zastał go wybuch Wielkiej Wojny. Po zakończeniu I wojny światowej wrócił do zawodu. Równocześnie we współpracy z prof. Marianem Raciborskim pogłębiał swoją wiedzę botaniczną. Więcej o życiu i działalności prof. Szymona Wierdaka jako jednego z pionierów ruchu ochrony przyrody, będzie można dowiedzieć się odwiedzając 22 listopada br. Generator Nauki GEN (ul. Bednarska 2).

 

Obchody 140. rocznicy urodzin prof. Szymona Wierdaka

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl