Spotkanie z cyklu "Rozmowy o regionie" w MBP w Jaśle

-

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle

Kolłątaja 1, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, w ramach cyklu "Rozmowy o regionie", zaprasza na spotkanie z dr. Danielem Krzysztofem Nowakiem, historykiem i regionalistą w dniu 8 lutego 2024 roku.

Osią wykładu będzie historia podziałów administracyjnych, które miały miejsce w okolicy Jasła w okresie przynależności regionu do monarchii habsburskiej (1772-1918). Prelegent przedstawi podziały z okresu staropolskiego, kiedy to okolica przynależała do trzech jednostek administracyjnych Rzeczpospolitej, tj. województwa krakowskiego, sandomierskiego i ruskiego. Omówi zmiany, które miały miejsce na tym terenie w okresie przedautonomicznym, kiedy Galicja dzieliła się na cyrkuły oraz zmiany w okresie autonomicznym (1867-1918), gdy nastąpił podział na powiaty.

Daniel Krzysztof Nowak – specjalizuje się w tematyce związanej z austriackimi katastrami gruntowymi, tj. Metryką Józefińską (1785-1789), Metryką Franciszkańską (1819-1820) i Stałym Katastrem tzw. Katastrem Galicyjskim (1848-1863). Autor książek o historii Starego Żmigrodu /„Historia Starego Żmigrodu”, „Stary Żmigród w średniowieczu”, „Kronika kościoła parafialnego w Starym Żmigrodzie”/, historii katastrów w Galicji i regionu żmigrodzkiego oraz licznych opracowań dotyczących Galicji w okresie przedautonomicznym (1772-1867).

 

Spotkanie z cyklu "Rozmowy o regionie" w MBP w Jaśle

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 jaslo365.pl