Daniel Obajtek

Klub Kulturalno - Turystyczny JDK i PTTK w Jaśle: zielonym szlakiem Beskidu Niskiego

-

Jasielski Dom Kultury w Jaśle

Kołłątaja 1, 38-200 Jasło

40zł - 45

Zielonym szlakiem Beskidu Niskiego

Klub Kulturalno - Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury, wspólnie z oddziałem PTTK w Jaśle, zaprasza na wycieczkę fragmentem zielonego szlaku w Beskidzie Niskim.

Wycieczka została zaplanowana na 18 lipca (sobota) i poprowadzi ją znany w środowisku przewodnik Józef Kaczor.

Autokar wyjedzie sprzed JDK o godz. 9.00, a wróci w to samo miejsce około godz. 19.00. Trasa pieszej wędrówki będzie wiodła z Męciny Małej przez niewysokie, słabo zalesione wzgórze - Łysulę (551 m n.p.m.) do Męciny Wielkiej, następnie do Wapiennego i (dla chętnych) na - leżący na granicy Magurskiego Parku Narodowego - szczyt Ferdel (648 m n.p.m.) z wieżą widokową poniżej wierzchołka, z której przy sprzyjającej pogodzie można podziwiać Tatry, Gorce oraz niektóre szczyty Beskidu Wyspowego. Szlak ten jest jednym z najstarszych szlaków w Beskidzie Niskim.

Męcina Mała (do 1974 roku Męcina) leży w miejscu, gdzie przebiegała granica osadnictwa polskiego i rusińskiego. To niezwykle malownicza wieś, przed laty znana z kopalni ropy naftowej. Odwiedzający miejscowość turyści chętnie zaglądają do murowanej kaplicy pod wezwaniem św. Sebastiana.

Męcina Wielka położona jest w dolinie pomiędzy masywami Łysuli i Męcińskiej Góry. Miejscowość znana jest z cerkwi pw. św. Kosmy i Damiana, zbudowanej 1807 r., w tzw. stylu zachodniołemkowskim. Płaskie stropy świątyni zdobi polichromia architektoniczno-orientalno-figuralna z lat 1930-1938. Wyposażenie stanowi kompletny ikonostas z XIX w., wykonany przez jasielskiego rzeźbiarza Andrzeja Szajnę oraz dwa XIX-wieczne ołtarze boczne w tradycji barokowej. Na ścianach znajduje się wiele ikon z XVIII w.

Uzdrowisko Wapienne położone jest w sercu Beskidu Niskiego u stóp Magury Wątkowskiej (837 m n.p.m.). Już od XVII w. znane były właściwości lecznicze tutejszych wód mineralnych. Na początku XIX w. kurowali się tutaj m.in. żołnierze napoleońscy po klęsce moskiewskiej. Miejscowość charakteryzuje się korzystnym, podgórskim klimatem, sprzyjającym wypoczynkowi i leczeniu. Uzdrowisko posiada własne złoża wód mineralnych.

Program przewiduje zwiedzanie uzdrowiska Wapienne i wypoczynek. Kto będzie chciał, zamiast biernie odpoczywać, będzie mógł przejść się na Ferdel i wspiąć na wieżę widokową.

Koszt uczestnictwa w wycieczce: 45 zł. Członkowie PTTK, młodzież do lat 16, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi - 40 zł.
Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce tylko pod opieką osoby dorosłej.
Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmuje Zarząd Oddziału PTTK w Jaśle, ul. Floriańska 15 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 - 17.00).
Informacji w JDK udziela Elżbieta Ruszała, tel. 514 284 625.

Uwaga: uczestników wycieczki obowiązuje ubiór turystyczny, odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne oraz - w związku utrzymującym się stanem epidemii i nakazami wprowadzonymi przez rząd RP - posiadanie własnej maseczki ochronnej (albo szalika, bądź innej części garderoby do zasłaniania ust i nosa) oraz środka do dezynfekcji rąk.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z powodu niewystarczającej liczby uczestników

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl