Sesja Rady Gminy w Kołaczycach

-

Urząd Miejski w Kołaczycach

Dom Kultury w Kołaczycach
Szewska 11, 38-214 Kołaczyce

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy w Kołaczycach odbędzie się w dniu 10 września 2021 roku o godzinie 14:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Podjęcie uchwał w sprawie:,
1) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości,
2) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
3) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021,
4)zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2021 rok.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Kołaczyc w okresie międzysesyjnym.
5. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 jaslo365.pl