XXXVII Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

XXXVII Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się 23 września 2021 roku o godzinie 10:00 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr XXXV z dnia 24 czerwca 2021 roku i z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr XXXVI z dnia 16 lipca 2021 roku.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 czerwca 2021 roku i z dnia 16 lipca 2021 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za I półrocze 2021 roku.
6. Informacja z przygotowania szkół z terenu Gminy Dębowiec do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022.
7. Informacja z realizacji zadań finansowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego składki inwestycyjnej dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na realizację inwestycji pn. :„Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle “;
2) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego realizacji Projektu pn. : „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu ” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021;
3) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „ Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wodociągu w miejscowości Radość “;
4) zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok Gminy Dębowiec;
5) zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębowiec na lata 2021 – 2029
6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dębowiec.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 jaslo365.pl