IV Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej. Miłość i patriotyzm

-

Jasielski Dom Kultury w Jaśle

Kołłątaja 1, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

IV Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej. Miłość i patriotyzm odbędzie się w dniu 10 maja 2022 roku o godzinie 10:00 w JDK.

W konkursie, który podzielony jest na trzy kategorie (soliści, zespoły wokalne oraz recytatorzy) mogą wziąć udział dzieci i młodzież od 10 do 18 roku życia ze szkół powiatu jasielskiego. Jego celem jest przypomnienie ważnych rocznic historycznych poprzez poezję i pieśni patriotyczne, wytworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych oraz upowszechnienie wśród młodzieży piękna mowy ojczystej, dorobku kultury narodowej i kultury żywego słowa, a także pogłębianie wśród młodzieży szkolnej znajomości polskich pieśni o tematyce patriotycznej, zainspirowanie do poszukiwania utworów mało znanych i zapomnianych oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej.

Jury oceniać będzie dobór repertuaru, autentyczność prezentacji, dykcję i interpretację, wrażliwość artystyczną, muzykalność wykonawców, aranżację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie JDK, tel. 13 44 35150 oraz u Ewy Grzebień, instruktorki muzyki JDK, tel. 13 4435161.

 

IV Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej. Miłość i patriotyzm

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl