Daniel Obajtek

KK-T JDK: wycieczka rowerowa do rezerwatu przyrody "Herby" i Wiśniowej

-

Jasielski Dom Kultury w Jaśle

Kołłątaja 1, 38-200 Jasło

15

KK-T JDK zaprasza: rowerem do rezerwatu „Herby” i Wiśniowej

Klub Kulturalno -Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury organizuje 5 września kolejną wycieczkę rowerową przez teren Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, w obrębie którego znajduje się wyjątkowo atrakcyjny obszar Rezerwatu Przyrody „Herby” oraz wieś Wiśniowa ze wspaniałym Zespołem Parkowo-Dworskim i Folwarcznym.

Na wyznaczonej, liczącej około 55 km trasie zaczynającej się i kończącej przed budynkiem JDK, leżą m.in.: Warzyce, Lubla, Frysztak, Kobyle, Brama Frysztacka, Jazowa i Wiśniowa. Rowerzystów poprowadzą profesjonalni, dobrze znani w środowisku przewodnicy: Tadeusz Wójcik i Adam Goleń. Program wyjazdu uwzględnia zwiedzanie malowniczego przełomu Wisłoka z częścią rezerwatu „Herby” oraz Zespołu Parkowo-Dworskiego i Folwarcznego w Wiśniowej.

Rezerwat „Herby” to teren obejmujący najwyższe pasmo Pogórza Strzyżowsko - Dynowskiego. W szczytowej partii malowniczych wzniesień znajdują się liczne skałki piaskowców istebniańskich zwane „Herbami”. Wschodnia część rezerwatu położona jest na Pogórzu Dynowskim zaś zachodnia zajmuje obszar Pogórza Strzyżowskiego. Obie łączy, a zarazem dzieli jeden z najpiękniejszych przełomów Wisłoka zwany „Bramą Frysztacką”. Jest to wąski przesmyk pomiędzy wielokilometrowymi wzniesieniami, przez który przebija się rzeka Wisłok, oddzielająca Pasmo Klonowej Góry od Pasma Jazowej.

Zespół Parkowo-Dworski i Folwarczny w Wiśniowej, należący obecnie do Powiatu Strzyżowskiego, położony jest w parku dworskim o powierzchni około 8 ha, ze wspaniałymi pomnikami przyrody. Na terenie zespołu można zobaczyć m.in.: dwór z XVI w. zwany oficyną, pałac z II połowy XVIII w., stare stajnie, budynek ogrodnika, piwnicę lodową oraz wybudowaną pod koniec XIX w. neoromańską kaplicę grobową rodziny Mycielskich, ostatnich właścicieli majątku, którzy doprowadzili do jego wspaniałego rozkwitu.

Termin wyjazdu: 5 września 2020 r. (sobota), godz.8.00.
Koszt: 15 zł.
Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmowane są w JDK; informacje pod tel. 514 284 625.
Liczba miejsc ograniczona.
Uwaga: obowiązuje ubiór turystyczny, a ponadto - posiadanie maseczki ochronnej, szalika lub innej części garderoby do zasłonięcia ust i nosa oraz środka do dezynfekcji rąk, w związku z wprowadzonymi przez rząd RP przepisami.

 

KK-T JDK: wycieczka rowerowa do rezerwatu przyrody "Herby" i Wiśniowej

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl