XXIX sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

XXIX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 25 maja 2020 r. o godz. 13:30 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.1. Zatwierdzenie protokołu z XX Sesji RMJ.
2.2. Zatwierdzenie protokołu z XXI Sesji RMJ.
2.3. Zatwierdzenie protokołu z XXII Sesji RMJ.
2.4. Zatwierdzenie protokołu z XXIII Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. dopłat w 2020 r. dla gospodarstw domowych stanowiących taryfową Grupę A odbiorców usług określoną w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków /Druk nr 246/,
4.2. zaciągnięcia długoterminowego kredytu komercyjnego /Druk nr 242/,
4.3. przyjęcia programu polityki zdrowotnej na lata 2020-2022 obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia
/Druk nr 243/,
4.4. wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Jasła. /Druk nr 244/,
4.5. zmiany budżetu miasta Jasła na 2020 r. /Druk nr 245/,
4.6. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników /Druk nr 230/,
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl